از ما بپرسید


Q

سوالاتی که تکرار شده است

آیا شما هم  سوالی دارید؟

لطفا سوالات زیر را بخوانید و اگر پاسخ  را پیدا نکردید،  ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

سوالات متداول

پروسه طلاق در دادگاه خانواده چگونه است ؟

درخواست طلاق از ناحیه زن در دادگاه های خانواده گاها بسیار سخت پذیرفته می شود. اما این دادخواست تحت شرایطی مثل مشقت و سختی غیرقابل تحمل با تشخصی قاضی خانواده در دادگاه پذیرفته می می گردد. زمان رسیدگی به اینجور دادخواست ها بستگی به حجم پرونده های مطروحه داشته و معمولاً از 2 ماه تا 1 سال طول خواهد کشید.

تنفر زن از شوهر برای دادگاه علت مناسبی برای طلاق خواهد شد؟

صرف عسر و حرج موجب صحت طلاق نمى شود.

برای اطلاعات بیشتر به مقاله اثبات طلاق عسر و حرج مراجعه کنید.

اگر محل اقامت خوانده معلوم نباشد چکار باید کرد ؟

اگر خوانده مجهول المکان باید باید مراحلی همچون آگهی در روزنامه کثیر الانتشار طی شود. در این آگهی باید وقت رسیدگی به خواننده اعلام شود که بعد از آن رای غیابی صادر می‌شود.

دادخواست را چه کسی تنظیم می کند ؟

دادخواست می‌تواند توسط خود فرد خواهان و یا وکیل او تنظیم شود.

چه موقع قاضی بدون رضایت شوهر رای به طلاق میدهد؟

از نظر قانونی طلاق در اختيار مرد است و نمي توان او را به طلاق مجبور کرد مگر در مواردي که قانون معين کرده باشد.
به علت سوء رفتار مرد يا وجود عسر و حرج يا به علت عجز شوهر از دادن نفقه يا خودداري او از پرداخت نفقه و عدم امکان اجراي حکم دادگاه به الزام شوهر به پرداخت نفقه خواهد بود.
خانم در صورتی که شوهرش چهار سال تمام مفقودالاثر باشد در اين موارد محصوب میشود که دادگاه بدون رضايت زوج صيغه طلاق را جاري مي کند.

سایر سوالات

ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه به چه صورت است؟

زن برای دریافت مهریه می تواند به دفترخانه رسمی مراجعه کرده و مبادرت به صدور اجراییه نماید که پس از ابلاغ آن به زوج، زن می تواند تمام اموال منقول و غیر منقول همسر را بازداشت نماید اما امکان دارد در برخی موارد زن امکان دسترسی به اموال شوهر را نداشته باشد یا نتواند مالی را برای وصول طلبش معرفی نماید و مرد هم خود از معرفی اموالش خودداری نماید که در این شرایط می تواند دستور ممنوع الخروج شدن مرد را بگیرد تا مرد به دلیل پرداخت نکردن مهریه و فرار از پرداخت امکان خروج از کشور را نداشته باشد و بتوان از این لحاظ مانع فرار او شد.

در صورت عدم تمکین زن، نقه و مهریه از او ساقط میشود؟

در صورت عدم تمکین زن، دادخواست از طرف زوج در دادگاه مطرح می گردد بنابراین در صورت ثابت شدن، نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد ولی مهریه به او تعلق خواهد گرفت.

آیا برای بخشیدن مهریه در دفترخانه حتما نیاز به حضور پدر دختر است؟

مهریه بخشیدن قانونا نیازی نیست، ولی برخی دفترخانه‌ها قبول نمی‌کنند که این مورد خاص را انجام دهند. مخصوصا برای خانم‌های جوان حساسیت بیشتری نشان می‌دهند.