شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان کرمان

آدرس : استان کرمان ، بافت ، خیابان امام – بلوار ۲۲ بهمن – مجتمع شوراها
تلفن : ۲۴۲۰۰۳۲

آدرس : استان کرمان ، بافت ، زندان مرکزی شهرستان بافت
تلفن : ۴۲۴۲۵۱۰۰

آدرس : استان کرمان ، بافت ، بزنجان ابتدای جاده رابر جنب کلینیک دکتر نوحی
تلفن : ۴۲۴۴۳۲۰۱

آدرس : استان کرمان ، بافت ، دشتاب اتنهای خیابان اصلی
تلفن : ۰۹۱۳۲۷۹۰۴۳۰

آدرس : استان کرمان ، بافت ، روستای بید کردوئیه
تلفن : ۰۹۱۳۳۴۷۵۵۲۱

آدرس : استان کرمان ، بافت ، روستای کیسکان خیابان امام
تلفن : ۰۹۱۳۲۴۷۹۶۹۰

آدرس : استان کرمان ، بافت ، روستای گوشک
تلفن : ۰۹۱۳۲۷۹۲۱۳۲

آدرس : استان کرمان ، بافت ، روستای خبر خیابان اصلی
تلفن : ۰۹۱۳۲۷۹۳۵۷۳

آدرس : استان کرمان ، بافت ، روستای گوغر
تلفن : ۰۹۱۳۲۴۵۸۷۲۵

آدرس : استان کرمان ، بافت ، روستای برکنان
تلفن : ۰۹۱۳۲۴۷۵۲۵۷

آدرس : استان کرمان ، بافت ، روستای چغارچغوئیه
تلفن : ۰۹۱۳۳۴۷۴۵۷۱

آدرس : استان کرمان ، بافت ، روستای گوغر چشمه سبز
تلفن : ۰۹۱۳۷۵۸۰۶۴۳

آدرس : استان کرمان ، بافت ، روستای انجرک
تلفن : ۰۹۱۳۲۷۹۲۸۴۲

آدرس : استان کرمان ، بافت ، روستای طرنگ
تلفن : ۰۹۱۳۲۷۹۲۰۱۱

آدرس : استان کرمان ، بافت ، روستای تاج آباد
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، بردسیر ، خیابان معلم – شهرک فرهنگیان
تلفن : ۳۳۵۲۸۶۲۰

آدرس : استان کرمان ، بردسیر ، روستای باغابر
تلفن : ۳۳۵۲۲۲۰۹

آدرس : استان کرمان ، بردسیر ، روستای شیرینک
تلفن : ۳۳۵۲۲۲۰۹

آدرس : استان کرمان ، بردسیر ، روستای قلعه عسکر
تلفن : ۳۳۵۲۲۲۰۹

آدرس : استان کرمان ، بردسیر ، بخش نگار – خیابان شریعتی جنب دبیرستان دخترانه شهید فلاح
تلفن : ۳۳۵۵۹۰۲۴

آدرس : استان کرمان ، بردسیر ، بخش لاله زار – بلوار هاشمی رفسنجانی جنب بخشداری
تلفن : ۳۳۵۵۶۸۲۵

آدرس : استان کرمان ، بردسیر ، بخش گلزار – خیابان امام چهارراه پاسگاه جنب مخابرات
تلفن : ۳۳۵۵۰۵۸۰

آدرس : استان کرمان ، بم ، خیابان شهید بهشتی – دادگاه انقلاب قدیم
تلفن : ۳۳۲۴۰۰۹۴

آدرس : استان کرمان ، بم ، جاده بم نرماشیر زندان مرکزی شهرستان بم
تلفن : ۴۴۲۵۲۴۹۳

آدرس : استان کرمان ، بم ، روستای دهبکری
تلفن : ۴۴۲۱۶۹۲۲

آدرس : استان کرمان ، بم ، روستای پشترود
تلفن : ۴۴۲۱۶۹۲۲

آدرس : استان کرمان ، رابر ، هنزاء
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، رابر ، سیه بنوئیه
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، رابر ، روستای گنجان
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، رابر ، روستای قنات ملک
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، رابر ، روستای اسکر
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، رابر ، خیابان امام جمعه – دفتر امام جمعه
تلفن : ۴۲۴۵۱۲۲۷

آدرس : استان کرمان ، رابر ، روستای جواران
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، رابر ، روستای توکل آباد و پدم آباد
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، رابر ، روستای گتک
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، رابر ، روستای برف انبار
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، راور ، بلوار شهید بهشتی – جنب دادگستری
تلفن : ۳۷۷۶۰۹۱

آدرس : استان کرمان ، راور ، بخش مرکزی – شهر کوهساران
تلفن : ۳۳۷۲۶۰۵۱

آدرس : استان کرمان ، راور ، روستای فیض آباد
تلفن : ۳۳۷۲۶۰۵۱

آدرس : استان کرمان ، راور ، روستای طرز
تلفن : ۳۳۷۲۶۰۵۱

آدرس : استان کرمان ، راور ، روستای حرجند
تلفن : ۳۳۷۲۶۰۵۱

آدرس : استان کرمان ، رفسنجان – خیابان امام – دادگستری سابق مجتمع شماره ۱ شوراهای حل اختلاف
تلفن : ۳۴۲۵۷۵۰۲

آدرس : استان کرمان ، رفسنجان – خیابان امام – مجتمع شماره ۱ شوراهای حل اختلاف
تلفن : ۳۴۲۵۷۵۲

آدرس : استان کرمان ، رفسنجان – شهرک سرچشمه – خیابان ورودی اصلی شهر جنب بانک پاسارگاد
تلفن : ۳۴۳۱۲۴۴۱

آدرس : استان کرمان ، رفسنجان – بخش کشکوئیه میدان امام کوچه سلمان فارسی جنب آزمایشگاه
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، رفسنجان – بخش صفائیه – بلوار امام خمینی – امام رضا غربی – جنب دبیرستان شهید شفیعی
تلفن : ۰۹۱۳۳۹۲۲۳۶۶

آدرس : استان کرمان ، رفسنجان – بخش بهرمان – خیابان شهدا روبروی بانک ملی
تلفن : ۳۴۱۶۰۴۳۵

آدرس : استان کرمان ، رفسنجان – بلوار خلیج فارس زندان مرکزی
تلفن : ۰۹۱۳۳۹۱۱۷۰۱

آدرس : استان کرمان ، رفسنجان – روستای لاهیجان – خیابان شهید قنبری جنب مخابرات
تلفن : ۰۹۱۳۲۹۱۸۷۷۲

آدرس : استان کرمان ، رفسنجان – روستای عباس اباد – جاده قدیم بهرمان جنب بانک صادرات
تلفن : ۰۹۱۳۸۹۱۱۴۴۸

آدرس : استان کرمان ، رفسنجان – روستای هرمز آباد خیابان شهید مفتح روبروی عکاسی صباحصادرات
تلفن : ۰۹۱۳۳۹۱۱۷۵۲

آدرس : استان کرمان ، رفسنجان – روستای خنامان – جنب مسجد ابوالفضل
تلفن : ۰۹۱۳۲۹۸۸۳۸۵

آدرس : استان کرمان ، رفسنجان – روستای رضوان – خیابان شهید ابولی زاده
تلفن : ۰۹۱۳۳۹۱۸۵۱۳

آدرس : استان کرمان ، رفسنجان – روستای کبوترخان خیابان اصلی ساختمان دهیاری
تلفن : ۰۹۱۳۲۹۲۸۰۹۵

آدرس : استان کرمان ، جازموریان ، شهر زهکلوت
تلفن : ۰۹۱۵۹۴۷۰۵۸۲

آدرس : استان کرمان ، جازموریان ، چاه حسن
تلفن : ۰۹۱۳۱۴۹۲۵۱۹

آدرس : استان کرمان ، رودبار جنوب – بلوار عدالت – روبروی اداره برق
تلفن : ۴۳۳۶۷۷۶۰

آدرس : استان کرمان ، ریگان ، خ آزادگان بعد از اداره برق
تلفن : ۴۴۳۶۱۲۱۷

آدرس : استان کرمان ، ریگان ، بخش گنبکی – میدان امام حسین
تلفن : ۴۴۳۶۱۲۱۷

آدرس : استان کرمان ، ریگان ، روستای سرزه
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، ریگان ، روستای کوه شاه
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، ریگان ، عباس آباد سردار – خیابان شهید عبداله دهقان پناه جنب نانوایی
تلفن : ۴۴۳۶۱۲۱۷

آدرس : استان کرمان ، ریگان ، روستای میر آباد امام قلی
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، ریگان ، روستای علی آباد قاسم محمد خان
تلفن : ۴۴۳۶۱۲۱۷

آدرس : استان کرمان ، ریگان ، ناصریه – بلوار کمربندی گنبکی کوچه یک
تلفن : ۴۴۳۶۱۲۱۷

آدرس : استان کرمان ، ریگان ، روستای رحمت آباد – میدان محمد رسول الله ابتدایی بلوار هاشمی رفسنجانی
تلفن : ۴۴۳۶۱۳۱۷

آدرس : استان کرمان ، زرند – بلوار جمهوری – جنب کمیته امداد
تلفن : ۳۳۴۳۵۷۶۲

آدرس : استان کرمان ، زرند – بلوار جمهوری – جنب کمیته امداد
تلفن : ۳۳۴۳۵۷۶۲

آدرس : استان کرمان ، زرند – یزدان آباد
تلفن : ۳۳۴۲۲۶۶۴

آدرس : استان کرمان ، زرند – اسلام آباد
تلفن : ۳۳۴۲۲۶۶۴

آدرس : استان کرمان ، زرند – محمد آباد
تلفن : ۳۳۴۲۲۶۶۴

آدرس : استان کرمان ، زرند – روستای خانوک
تلفن : ۳۳۴۲۲۶۶۴

آدرس : استان کرمان ، زرند – روستای همت آباد و خیر آباد
تلفن : ۳۳۴۲۲۶۶۴

آدرس : استان کرمان ، زرند – روستای سر باغ حتکن
تلفن : ۳۳۴۲۲۶۶۴

آدرس : استان کرمان ، زرند – روستای نعیم آباد
تلفن : ۳۳۴۲۲۶۶۴

آدرس : استان کرمان ، زرند – روستای سبلوئیه و بادیز
تلفن : ۳۳۴۲۲۶۶۴

آدرس : استان کرمان ، زرند – روستای سیریز
تلفن : ۳۳۴۲۲۶۶۴

آدرس : استان کرمان ، زرند – روستای جرجافک
تلفن : ۳۳۴۲۲۶۶۴

آدرس : استان کرمان ، زرند – روستای روح آباد
تلفن : ۳۳۴۲۲۶۶۴

آدرس : استان کرمان ، زرند – روستای باب تنگل و قدمگاه
تلفن : ۳۳۴۲۲۶۶۴

آدرس : استان کرمان ، زرند – روستای واسط
تلفن : ۳۳۴۲۲۶۶۴

آدرس : استان کرمان ، زرند – روستای دشتخاک
تلفن : ۳۳۴۲۲۶۶۴

آدرس : استان کرمان ، شهداد ، اندوهجرد
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهداد ، روستای سیرچ 
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهداد ، روستای چهارفرسخ
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، راین انتهای بلوار افلاطون پشت مدرسه شبانه روزی کوثر ساختمان ۲ سازمانی
تلفن : ۳۳۷۶۲۶۴۶

آدرس : استان کرمان ، ماهان ،  خیابان شهید صیاد شیرازی – کوچه ۲
تلفن : ۳۳۲۴۰۰۹۴

آدرس : استان کرمان ، ماهان ، جوپار روبروی امامزاده
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، ماهان ، بخش محی اباد جنب مسجد جامع
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، کهنوج ، خیابان عدالت – روبروی فرمانداری
تلفن : ۴۳۲۰۳۲۶۸

آدرس : استان کرمان ، کهنوج ، خیابان عدالت – روبروی فرمانداری
تلفن : ۴۳۲۰۳۲۶۸

آدرس : استان کرمان ، کهنوج ، روستای چاه زیارت
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، کهنوج ، زمین بند
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، کهنوج ، روستای دهکهان – جنب پاسگاه انتظامی
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، کهنوج ، بلوار شاهد جنب میدان شاهد جنب بهشت زهرا زندان شهرستان کهنوج
تلفن : ۴۳۲۴۹۰۱۹

آدرس : استان کرمان ، کوهبنان – خیابان شریعتی
تلفن : ۳۳۴۹۴۳۳۳

آدرس : استان کرمان ، کوهبنان – بخش طغرالجرد – خیابان پاسداران جنب دبیرستان دخترانه محبوبه دانش
تلفن : ۳۳۴۵۵۷۱۰

آدرس : استان کرمان ، کوهبنان – دهستان ده علی
تلفن : ۳۳۴۹۴۳۳۳

آدرس : استان کرمان ، منوجان – خیابان امام – روبروی مدیریت جهاد کشاورزی
تلفن : ۴۳۳۰۱۰۷۰

آدرس : استان کرمان ، منوجان – ماه کنگان جنب زمین ورزشی
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، منوجان – اداره زندان شهرستان منوجان
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، منوجان – نودژ شهرک شهید بهشتی
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، منوجان – نودژ لاریان
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، منوجان – روستای حسین آباد
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، منوجان – روستای سرراس
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، منوجان – روستای چغوکی
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، منوجان – پاتک
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، منوجان – روستای شهرک ابوالفضل
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، انار – بلوار یادگارامام جنب ساختمان جدیددادگستری
تلفن : ۳۴۳۸۵۱۴۱

آدرس : استان کرمان ، انار – روستای بیاض جنب پایگاه شهید چمران
تلفن : ۳۴۱۸۸۸۶۰

آدرس : استان کرمان ، انار – روستای محمد آباد ساقی

آدرس : استان کرمان ، انار – امین شهر بلوار خاتم الانبیاء
تلفن : ۳۴۳۸۵۱۴۱

آدرس : استان کرمان ، انار – روستای گلشن – بلوار امام خمینی – جنب مسجد چهارده معصوم
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، انار – روستای لطف آباد – بلوار امام رضا
تلفن : ۳۴۱۸۳۴۸۵

آدرس : استان کرمان ، بروات ، بلوار معلم جنب میدان ولی عصر
تلفن : ۴۴۲۳۴۹۲۴

آدرس : استان کرمان ، بروات ، بلوار معلم جنب میدان ولی عصرطبقه همکف ساختمان دادگاه
تلفن : ۴۴۲۳۴۹۲۴

آدرس : استان کرمان ، جیرفت ، بلوار پاسداران – جنب دادسرای عمومی و انقلاب جیرفت
تلفن : ۴۳۳۱۹۴۵۶

آدرس : استان کرمان ، جیرفت ، خیابان عدالت – جنب شهرداری
تلفن : ۴۳۲۱۴۲۰۰

آدرس : استان کرمان ، جیرفت ، محمد آباد مسکون
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، جیرفت ، شهر بلوک – خیابان کشاورزی روبروی پاسگاه
تلفن : ۴۳۳۱۴۳۶۴

آدرس : استان کرمان ، جیرفت ، دهستان سقدر – خیابان بهداری
تلفن : ۴۳۳۱۴۳۶۴

آدرس : استان کرمان ، جیرفت ، پشت لر بعداز چهاراه
تلفن : ۴۳۳۱۴۳۶۴

آدرس : استان کرمان ، جیرفت ، علی آباد سازمان – خیابان اصلی روبروی حسینیه
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، جیرفت ، انتهای پل هلیل جنب رودخانه
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، جیرفت ، دولت آباد
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، جیرفت ، روستای دهنو فتح المبین
تلفن : ۴۳۳۱۴۳۶۴

آدرس : استان کرمان ، جیرفت ، روستای داروئیه شهرک امیری
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، جیرفت ، خیابان کشاورزی نبش ۴راه زندان
تلفن : ۴۳۳۱۴۳۶۳

آدرس : استان کرمان ، ساردوئیه ، درب بهشت – بلوار حرم
تلفن : ۳۳۲۴۰۰۹۴

آدرس : استان کرمان ، جیرفت – بخش ساردوئیه – روستای دلفارد
تلفن : ۳۳۲۴۰۰۹۴

آدرس : استان کرمان ، جیرفت – بخش ساردوئیه – روستای رمون
تلفن : ۳۳۲۴۰۰۹۴

آدرس : استان کرمان ، سیرجان – میدان امام حسین
تلفن : ۴۲۲۳۶۸۹۵

آدرس : استان کرمان ، سیرجان – بلوار سید جمال اسدآبادی – جنب دادگستری
تلفن : ۴۲۳۳۰۴۰۶

آدرس : استان کرمان ، سیرجان – میدان امام حسین
تلفن : ۴۲۲۳۶۸۹۵

آدرس : استان کرمان ، سیرجان – روستای حجت آباد
تلفن : ۴۲۳۳۰۴۰۶

آدرس : استان کرمان ، سیرجان – روستای شریف آباد
تلفن : ۴۲۳۳۰۴۰۶

آدرس : استان کرمان ، سیرجان – روستای عماد آباد
تلفن : ۴۲۳۳۰۴۰۶

آدرس : استان کرمان ، سیرجان – بخش مکی آباد
تلفن : ۴۲۳۰۶۴۰۴

آدرس : استان کرمان ، سیرجان – خیابان ابوریحان – روبروی کلانتری ۱۲
تلفن : ۴۲۳۳۰۴۰۶

آدرس : استان کرمان ، سیرجان – شهر پاریز خیابان شهید مطهری جنب کتابخانه دکتر باستانی
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، سیرجان – شهر زید آباد خیابان آیت اله خامنه ای – جنب سالن ورزشی
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، سیرجان – نجف شهر شهدا جنب مخابرات
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، سیرجان – هماشهر – جنب شهرداری ومجسمه قوری
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، سیرجان – خواجه شهر – بلوارشهید حمید خواجویی روبروی بانک کشاورزی
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، سیرجان – شهر بلورد – بلوارشهید باهنر انتهای خیابان بسیج
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، سیرجان – روستای محمود آباد – ابتدای بلوار ورودی سمت راست
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، فاریاب ، هور
تلفن : ۴۳۳۹۵۳۲۸

آدرس : استان کرمان ، فاریاب ، خیابان شهید علی صوغانی
تلفن : ۴۳۳۹۵۳۲۸

آدرس : استان کرمان ، فاریاب ، روستای زهمکان
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، فهرج ، ساختمان دادگاه قدیم
تلفن : ۴۴۲۸۱۱۷۲

آدرس : استان کرمان ، فهرج ، بلوار قائم روبروی مسجد جامع
تلفن : ۰۹۱۳۳۴۶۶۱۶۶

آدرس : استان کرمان ، فهرج ، برج اکرم – روبروی سوله شرکت تعاونی جنب هلال احمر
تلفن : ۰۹۱۳۱۴۴۴۲۱۰

آدرس : استان کرمان ، فهرج ، روستای حسین آباد علم خان
تلفن : ۰۹۱۳۲۴۶۱۶۵۰

آدرس : استان کرمان ، فهرج ، روستای علی آباد چاهدگال
تلفن : ۰۹۱۳۹۵۵۳۹۱۲

آدرس : استان کرمان ، فهرج ، روستای اسدآباد انگوری
تلفن : ۰۹۱۳۶۳۵۴۵۵۱

آدرس : استان کرمان ، فهرج ، روستای اسماعیل آباد – بلوار شهید شهاب آبادی
تلفن : ۰۹۱۴۰۴۸۸۱۸۳

آدرس : استان کرمان ، فهرج ، روستای سه کهور – خیابان جانبازان
تلفن : ۰۹۱۳۲۴۴۲۹۶۲

آدرس : استان کرمان ، فهرج ، نگین کویر
تلفن : ۰۹۱۳۱۹۸۲۹۰۸

آدرس : استان کرمان ، قلعه گنج – جنب ساختمان دادگستری
تلفن : ۴۳۳۹۱۱۷۵

آدرس : استان کرمان ، قلعه گنج – بخش چاه خدا – روستای رمشک
تلفن : ۰۹۱۶۲۵۹۷۰۴۳

آدرس : استان کرمان ، قلعه گنج – روستای گنج آباد
تلفن : ۰۹۱۳۱۴۹۷۲۶۴

آدرس : استان کرمان ، قلعه گنج – سرخ قلعه
تلفن : ۰۹۱۷۸۰۱۹۹۸۷

آدرس : استان کرمان ، قلعه گنج – گلو آهوان
تلفن : ۰۹۱۳۱۴۹۷۶۸۸

آدرس : استان کرمان ، گلباف – خیابان ولی عصرروبروی اداره برق
تلفن : ۳۳۷۵۲۹۰۷

آدرس : استان کرمان ، گلباف – کشیت
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، گلباف – روستای جوشان
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهداد – بلوار جهاد – جنب دادگستری شهداد
تلفن : ۳۳۷۵۰۳۴۴

آدرس : استان کرمان ، شهربابک – بلوار فردوسی – جنب پمپ بنزین عباسی
تلفن : ۳۴۱۱۰۹۲۰

آدرس : استان کرمان ، شهربابک – بخش دهج
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهربابک – بخش جوزم
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهربابک – بخش خاتون اباد
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهربابک – روستای خبر شهربابک
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهربابک – روستای اشکور
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهربابک – روستای دغندر
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهربابک – ۱۵ کیلومتری جاده شهربابک خاتم اداره زندان
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، عنبرآباد – خیابان شهید رجایی
تلفن : ۴۳۲۹۱۸۹۵

آدرس : استان کرمان ، عنبرآباد – شهر دوساری جنب پاسگاه انتظامی
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، عنبرآباد – شهر مردهک جنب دفتر سابق امام جمعه
تلفن : ۴۳۲۸۱۱۲۸

آدرس : استان کرمان ، عنبرآباد – جهادآباد – ابتدای جاده مردهک کوچه اول سمت راست
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، عنبرآباد – خیابان عدالت دادگستری شهرستان عنبرآباد
تلفن : ۴۳۲۹۳۲۱۵

آدرس : استان کرمان ، نرماشیر خیابان دادگاه محل دادگاه قدیم
تلفن : ۴۴۲۷۱۳۸۱

آدرس : استان کرمان ، نرماشیر دشت آباد – میدان شهدا – جنب شبکه بهداشت
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، نرماشیر نظام شهر – بلوار قائم نرسیده به میدان
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، نرماشیر روستای قاسم آباد – کوچه علمدار۹ جنب مسجد
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، نرماشیر روستای قلعه شهید – خیابان امام خمینی جنب مسجد دوازده امام
تلفن : ۴۴۲۷۱۳۸۱

آدرس : استان کرمان ، نرماشیر روستای بدر آباد – خیابان شهید محمدآبادی – روبروی منبع آب
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، نرماشیر روستای عزیزآباد پایین – خیابان امام علی نرسیده به کلانتری
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، نرماشیر روستای ارجمند ومیر آباد – بلوار اصلی نرسیده به مسجد
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، نرماشیر روستای حسین اباد کناره – جنب مسجد چهارده معصوم
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، ارزوئیه – خیابان سیدالشهدا بعداز مسجد ابوالفضل اولین کوچه سمت راست
تلفن : ۴۲۴۸۰۶۶۰

آدرس : استان کرمان ، ارزوئیه – روستایی صوغان
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، ارزوئیه – روستای دهسرد
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، ارزوئیه – وکیل آباد
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، ارزوئیه – دولت آباد
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، ارزوئیه – روستای سلطان آباد
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، ارزوئیه – محمود آباد
تلفن : 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *