دفاتر خدمات قضایی کرمان

دفاتر خدمات قضایی کرمان

دفتر دادگستری کرمان کرمان – دادگستری کرمان
۷۵۳ ۹۳۳۲۱۰۰۱ استان کرمان – شهرستان کرمان – خیابان شهید مطهری شرقی – مقابل بیمارستان راضیه فیروز تلفن: ۰۳۴۳۲۲۲۱۳۱۰
۷۵۴ ۹۳۳۲۱۰۰۲ استان کرمان – شهرستان کرمان – خیابان استقلال – کوچه شماره ۲ – فرعی اول سمت چپ – جنب شرقی ۳ – پلاک ۴۳ – طبقه فوقانی دفترخانه شماره ۲ تلفن: ۰۳۴۳۲۴۴۷۲۹۶
۷۵۵ ۹۳۳۲۱۰۰۳ استان کرمان – شهرستان کرمان – خیابان شهید مطهری – نبش کوچه ۳۸ – جنب بانک ملت شعبه قائم تلفن: ۰۳۴۳۲۲۶۵۴۰۱
۷۵۶ ۹۶۳۲۱۰۰۷ استان کرمان – شهرستان ریگان – بلوار جمهوری – جنب فرمانداری – تلفن: ۰۳۴۴۴۳۶۰۲۳۷
۷۵۷ ۹۶۳۲۱۰۰۸ استان کرمان – شهرستان قلعه گنج – بلوار شهدا – روبروی دبیرستان دخترانه حکمتیه تلفن : ۰۳۴۴۳۳۹۰۹۲۴
۷۵۸ ۹۶۳۲۱۰۰۹ استان کرمان – شهرستان عنبرآباد – بلوار معلم – جنب اداره برق و رستوران گل سنگی – تلفن:۰۳۴۴۳۲۹۰۶۶۴
۷۵۹ ۹۶۳۲۱۰۰۴ استان کرمان – شهرستان جیرفت – بلوار پاسداران – روبروی دفتر امام جمعه – بعد از خودروی پایداران – دفتر خدمات الکترونیک قضایی – تلفن:۰۳۴۴۳۳۱۲۶۴۴
۷۶۰ ۹۶۳۲۱۰۰۶ استان کرمان – شهرستان رفسنجان – خیابان عدالت – خیابان شهید باقری – نبش کوچه ۱۰ – تلفن:۰۳۴۳۴۲۵۰۹۹۴
۷۶۱ ۹۶۳۲۱۰۰۵ استان کرمان – شهرستان راور – خیابان ولیعصر – جنب دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۳۱ راور – تلفن:۰۳۴۳۳۷۲۹۲۲۰
۷۶۲ ۹۶۳۲۱۰۱۱ استان کرمان – شهرستان کرمان – گلباف – میدان امام حسین – جنب مسجد جامع – کوچه ۱ – پلاک ۱ تلفن: ۰۳۴۳۳۷۵۳۳۲۶
۷۶۳ ۹۶۳۲۱۰۱۰ استان کرمان – شهرستان کهنوج – بلوارشاهد – جنب میدان شاهد – تلفن: ۰۳۴۴۳۲۰۶۶۹۸
۷۶۴ ۹۶۳۲۱۰۱۲ استان کرمان – شهرستان نرماشیر – رستم اباد – خیابان جمهوری – تلفن: ۰۳۴۴۴۲۷۰۰۸۵
۷۶۵ ۹۶۳۲۱۰۱۳ استان کرمان – شهرستان بافت – بلوار امام – روبروی اداره آب و فاضلاب روستایی – تلفن:۰۳۴۴۲۴۲۹۱۱۱
۷۶۶ ۹۷۳۲۱۰۱۴ استان کرمان – شهرستان کرمان – خیابان ابن سینای شرقی – جنب اداره درآمدهای شهرداری تلفن:۰۳۴۳۲۲۲۸۹۳۰
۷۶۷ ۹۷۳۲۱۰۱۵ استان کرمان – شهرستان کرمان – سه راه سیلو – بلوار یادگار امام (ره) – نبش کوچه شماره ۵ – روبروی دانشکده فنی شهید دادبین تلفن: ۰۳۴۳۲۵۴۲۲۰۲
۷۶۸ ۹۸۳۲۱۰۳۰ استان کرمان – شهرستان شهر بابک – خیابان ولیعصر – نبش چهارراه ولیعصر – روبروی کوچه ۱۵ تلفن:۰۳۴۳۴۱۱۹۴۲۱
۷۶۹ ۹۸۳۲۱۰۱۷ استان کرمان – شهرستان رابر – میدان معلم – ابتدای خیابان فرمانداری – روبروی اداره مخابرات تلفن:۰۳۴۴۲۴۵۱۷۵۸
۷۷۰ ۹۸۳۲۱۰۱۹ استان کرمان – شهرستان بردسیر – بلوار امام خمینی – نبش کوچه فجر ۲۵ تلفن:۰۳۴۳۳۵۲۱۰۳۸
۷۷۱ ۹۸۳۲۱۰۲۵ استان کرمان – شهرستان زرند – شهر زرند – خیابان شهید چمران – روبروی کوچه شماره۶ – تلفن: ۰۳۴۳۳۴۳۳۰۳۵
۷۷۲ ۹۸۳۲۱۰۲۸ استان کرمان – شهرستان شهربابک – خیابان آیت اله خامنه ای – جنب اداره برق تلفن: ۰۳۴۳۴۱۱۴۹۹۹
۷۷۳ ۹۸۳۲۱۰۲۷ استان کرمان – شهرستان سیرجان – خیابان قدس جنوبی – روبروی بانک انصار تلفن:۰۳۴۴۲۲۸۱۶۴۰
۷۷۴ ۹۸۳۲۱۰۲۶ استان کرمان – شهرستان زرند – بلوار جمهوری اسلامی – بعد از کوچه شماره ۲ تلفن:۰۳۴۳۳۴۲۹۴۵۵
۷۷۵ ۹۸۳۲۱۰۲۰ استان کرمان – شهرستان بم – بلوار معلم – ساختمان نظام مهندسی – طبقه همکف تلفن:۰۳۴۴۴۳۴۵۳۸۷
۷۷۶ ۹۸۳۲۱۰۲۱ استان کرمان – شهرستان بم – بلوار باهنر – جنب حناسایی – پلاک ۳۳ تلفن: ۰۳۴۴۴۲۱۸۲۹۰
۷۷۷ ۹۸۳۲۱۰۲۳ استان کرمان – شهرستان رفسنجان – بلوار امام حسن مجتبی(ع) – ابتدای خیابان سردار جنگل – نبش کوچه ۱/۱ تلفن : ۰۳۴۳۴۳۲۹۱۱۰
۷۷۸ ۹۸۳۲۱۰۳۶ استان کرمان – شهرستان ارزوئیه – خیابان شمشیری – جنب اداره تربیت بدنی تلفن:۰۳۴۴۲۴۸۰۷۳۵
۷۷۹ ۹۸۳۲۱۰۳۱ استان کرمان – شهرستان فاریاب – بلوارامام – قبل از میدان سربداران تلفن:۰۳۴۴۳۳۹۵۷۱۶
۷۸۰ ۹۸۳۲۱۰۱۸ استان کرمان – شهرستان بافت – خیابان امام – میدان معلم – نبش کوچه ۵۲ – جنب بانک سپه مرکزی تلفن: ۰۳۴۴۲۴۲۷۷۴۵
۷۸۱ ۹۸۳۲۱۰۲۹ استان کرمان – شهرستان عنبرآباد – میدان شاهد – جنب اداره آموزش و پرورش تلفن:۰۳۴۴۳۲۹۱۰۰۵
۷۸۲ ۹۸۳۲۱۰۳۵ استان کرمان – شهرستان سیرجان – بلوار شیخ مفید تلفن:۰۳۴۴۲۳۰۲۲۴۲
۷۸۳ ۹۸۳۲۱۰۳۸ استان کرمان – شهرستان کرمان – ماهان – خیابان امام خمینی(ره) – جنب کوچه ۲۶ تلفن : ۰۳۴۳۳۷۷۷۵۰۲
۷۸۴ ۹۸۳۲۱۰۳۹ استان کرمان – شهرستان جیرفت – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان کمیته امداد – بعد از تقاطع خیابان ولایت تلفن: ۰۳۴۴۳۳۱۰۷۳۶
۷۸۵ ۹۸۳۲۱۰۳۳ استان کرمان – شهرستان کوهبنان – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان تختی – پلاک ۲۶ تلفن:۰۳۴۳۳۴۹۵۷۹۸
۷۸۶ ۹۸۳۲۱۰۲۲ استان کرمان – شهرستان جیرفت – بلوار امام خمینی(ره)- جنب خیابان استقلال تلفن:۰۳۴۴۳۳۱۳۲۰۰
۷۸۷ ۹۸۳۲۱۰۲۴ استان کرمان – شهرستان رودبار جنوب – خیابان امام خمینی(ره) – سه راه اورژانس – خیابان شورا تلفن:۰۳۴۴۳۳۶۷۱۳۴
۷۸۸ ۹۸۳۲۱۰۱۶ استان کرمان – شهرستان فهرج – بلوارقائم – روبروی شهرداری تلفن:۰۳۴۴۴۲۸۱۴۶۴
۷۸۹ ۹۸۳۲۱۰۴۲ استان کرمان – شهرستان نرماشیر – بلوار جمهوری اسلامی – روبروی بانک ملی – پلاک ۳۸۷ تلفن:۰۳۴۴۴۲۷۰۳۹۳
۷۹۰ ۹۸۳۲۱۰۳۲ استان کرمان – شهرستان انار – بلوار شهید بهشتی – تقاطع خیابان رازی تلفن:۰۳۴۳۴۳۸۸۶۴۶
۷۹۱ ۹۸۳۲۱۰۳۷ استان کرمان – شهرستان رودبارجنوب – خیابان دولت – نبش کوچه آگاهی تلفن:۰۳۴۴۳۳۶۶۹۴۷
۷۹۲ ۹۸۳۲۱۰۴۰ استان کرمان – شهرستان جیرفت – ساردوئیه – بلوار جمهوری اسلامی – بلوار حرم – بعد از کوچه حرم ۲۱ تلفن:۰۳۴۴۳۲۷۰۳۹۰
۷۹۳ ۹۸۳۲۱۰۴۴ استان کرمان – شهرستان بم – بروات – بلوارمعلم – روبروی کوی معلم ۵ – پلاک ۴۶ تلفن:۰۳۴۴۴۲۳۳۹۷۰
۷۹۴ ۹۸۳۲۱۰۴۳ استان کرمان – شهرستان سیرجان – بلوار ولیعصر – نبش کوچه ولیعصر ۱۰ تلفن:۰۳۴۴۲۲۰۵۹۰۱
۷۹۵ ۹۸۳۲۱۰۴۷ استان کرمان – شهرستان بردسیر – بلوار ۲۲ بهمن – نبش کوچه فجر ۱۲ تلفن:۰۳۴۳۳۵۲۸۷۷۵
۷۹۶ ۹۸۳۲۱۰۵۲ استان کرمان – شهرستان راور – بلوار امام علی(ع)- روبروی بانک رسالت تلفن:۰۳۴۳۳۷۲۰۰۷۸
۷۹۷ ۹۸۳۲۱۰۴۹ استان کرمان – شهرستان منوجان – خیابان امام خمینی(ره) – نبش کوچه شهید یوسف زاده – جنب بانک ملی تلفن:۰۳۴۴۳۳۰۱۲۳۸
۷۹۸ ۹۸۳۲۱۰۵۱ استان کرمان – شهرستان کرمان – بلوار ساوه – نبش ساوه ۱ تلفن:۰۳۴۳۳۲۱۳۹۷۸
۷۹۹ ۹۸۳۲۱۰۴۵ استان کرمان – شهرستان رودبار جنوب – جازموریان – بلوار ولایت – – خیابان ولیعصر – بعد از مدرسه زینبیه تلفن:۰۳۴۴۳۳۷۹۲۷۱
۸۰۰ ۹۸۳۲۱۰۴۶ استان کرمان – شهرستان کهنوج – شهر کهنوج – بلوار شاهد – جنب اداره صنعت معدن وتجارت تلفن: ۰۳۴۴۳۲۰۷۶۸۲
۸۰۱ ۹۸۳۲۱۰۵۷ استان کرمان – شهرستان کرمان – بلوار قدس – نبش تقاطع ابوذر تلفن:۰۳۴۳۲۵۲۳۳۶۳
۸۰۲ ۹۸۳۲۱۰۴۸ استان کرمان – شهرستان کرمان – خیابان سرباز – نبش کوچه سرباز ۳۷ تلفن:۰۳۴۳۳۳۱۹۲۳۵
۸۰۳ ۹۸۳۲۱۰۵۵ استان کرمان – شهرستان کرمان – انتهای بلوار جهاد – بعد از چهارراه خیرین – جنب کوچه ۸۹ – مجتمع ایرانمهر تلفن:۰۳۴۳۲۷۳۷۰۱۳
۸۰۴ ۹۸۳۲۱۰۵۳ استان کرمان – شهرستان کرمان – منطقه ۲ – بلوار جمهوری اسلامی – حدفاصل کوچه شماره ۱۷ و ۱۹ – جنب مسجد امام رضا (ع) – ساختمان ماهان – طبقه اول – واحد ۳ تلفن:۰۳۴۳۲۱۱۵۴۰۲
۸۰۵ ۹۸۳۲۱۰۵۴ استان کرمان – شهرستان قلعه گنج – بلوار امام حسین(ع) – جنب بوستان شقایق تلفن:۰۳۴۴۳۳۹۱۳۸۳
۸۰۶ ۹۸۳۲۱۰۵۰ استان کرمان – شهرستان سیرجان – میدان بلال – بلوار پیروزی تلفن:۰۳۴۴۲۲۵۷۶۴۳
۸۰۷ ۹۸۳۲۱۰۴۱ استان کرمان – شهرستان ریگان – بلوار جمهوری اسلامی – روبروی بانک ملت – طبقه اول تلفن:۰۳۴۴۴۳۶۰۹۲۵
۸۰۸ ۹۸۳۲۱۰۵۶ استان کرمان – شهرستان بم – میدان آزادی – ابتدای بلوار جمهوری اسلامی – روبروی بانک صادرات تلفن:۰۳۴۴۴۲۱۵۵۳۷

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *